Tuesday, October 12, 2010

గూటిలోని గువ్వా

కనురెప్పలమాటునున్న కన్నీరా ,,,

ఆగిపోమ్మా అక్కడే .

నీ కన్నీరు కారాదు అభివృద్ధి కి ఆటంకం ,

రెక్కలు వచ్చిన పక్షి ఎగిరిపోక తప్పదు ,

రెక్కలు రాని పసికూనలు అమ్మానాన్న తో పోకా తప్పదు ,

రెక్కలు అలసిన పక్షి గూటిలోనే వుండకా తప్పదు ,

అన్నీ తెలిసీ ఎందుకీ భాధ ??????
సీతమ్మ మాయమ్మ శ్రీరాముడు మాకు తండ్రి